Language

其他国产饮料灌装机

浏览次数:

适用范围:饮料矿泉水灌装线

                                                                                                                       新旧程度:二手八成新

设备产能:15000瓶/小时

包装材质:塑料瓶

其他国产饮料灌装机.png

上一篇:新美星碳酸线 下一篇:新美星热罐线